الگوهای ریزش مو در مردان و زنان

تحقیقات نشان می دهد که حدود 80 درصد مردان طاس درمورد طاسی و از دست دادن موهایشان مضطرب و نگران هستند . افرادی که دچار ریزش وسیع مو هستند از نظر ظاهری مسن تر از هم سن های خود که موهایشان نریخته به نظر می رسند و این مسئله میتواند منجر به ایجاد افسردگی و عدم اعتماد به نفس علی الخصوص در دره سنین 20 تا 30 سال در آنها بشود .

الگوی طاسی مردانه

rizesh mu 1ریزش موی دائمی به دلیل ضعیفتر شدن فولیکول ها و نازکتر شدن مو ها است که در افراد مختلف متفاوت است.پس از اینکه تعداد موهای ریخته شده نسبت به موهای در آمده بیشتر شد،طاسی ایجاد می شود.اما باید به این موضوع اشاره کرد که با وجود همه تفاوت هایی که بین انسان ها وجود دارد، با گذشت زمان موی انسان تحت تاثیر عوامل مختلف، آسیب دیده و یا از بین رفته و حتی پیاز مو هم از بین می رود .
معروف ترین الگوی طاسی در مردان الگوی نوروود است که بر اساس نوع و مساحت نواحی طاس سر به انواع مختلفی تقسیم میشود.در این الگو شماره یک حالتی است که موهاهنوز دچار ریزش نشده اند و درحقیقت وضعیت خط رویش مو در جلوی سر آقایان در هنگام بلوغ است. شماره دو حالتی است که خط رویش مو در جلوی سر به حالت مردانه پس از بلوغ بوده و طاسی به حساب نیآمده و طبیعی است. شماره سه اولین درجه طاسی و شماره هفت شدیدترین حالت طاسیاست . ممکن است ریزش مو در یک فرد دقیقاً از این تقسیم بندی تبعیت نکند. بطور مثال ممکن است برای سال ها طاسی فقط محدود به ناحیه ی قله سر (ورتکس) باشد و گاهی هم طاسی ازجلو و قله سر بصورت همزمان آغاز شود.

الگوی شماره 1

در این نوع طاسی ردیف اول خط مو در دو طرف ناحیه سربه عقب پسروی می کندو ناحیه ی پیشانی ـ گیجگاهی تا حد کمی خالی می¬شود. این الگو اغلب در ابتدای روند طاسی در سنین حدود زیر 25سال می باشد. در اصل مو دچار ریزش نشده است بلکه وضعیت خط رویش مو در جلوی سرآقایان در حوالی بلوغ می باشد. عمل پیوند مو در این مرحله چندان ضروری نیست و فرد می تواند با مصرف داروهای تجویز شده توسط پزشک از پیشروی طاسی جلوگیری کند.

الگوی شماره 2
در الگوی شماره 2، موهای ردیف جلویی قسمت پیشانی ـ گیجگاهی به شکل سه ضلعی پسروی می¬کنند و در بیشتر موارد اما نه همیشه این پسروی به صورت غیر قرینه می¬باشد. این الگو نیز اغلب در اشخاص جوان در مراحل پیشرفت طاسی دیده می¬شود. اشخاص درگیر این الگو اغلب اشخاص زیر 30 سال می¬باشند،

الگوی شماره 3
پسروی موی ناحیه پیشانی ـ گیجگاهی در این الگو با افزایش سن وسیع می¬شود.
برخی اشخاص در سنین پایین نیز دچار این الگو می¬شوند که می¬توان با انجام عمل پیوند مو ناحیه را ترمیم نمود.

الگوی شماره 4
پسروی موی ناحیه¬ پیشانی و پیشانی ـ گیجگاهی در این الگو بسیار وسیع¬تر از الگوی III می¬باشد. تراکم ناحیه¬ فرق سر در الگوی IV کاهش پیدا می¬کند به طوری که حتی در برخی موارد طاسی ناحیه¬ فرق سر با این الگو معرفی می¬گردد.

الگوی شماره 5
طاسی در الگوی V به این صورت است که طاسی ناحیه¬ی فرق سر از طاسی در ناحیه¬ی پیشانی ـ گیجگاهی متمایز است و پل مواردی که حد فاصل این دو ناحیه است، باریک¬تر و کم موتر از الگوی IV می¬شود. در این الگو طاسی ناحیه¬ی فرق سر و پیشانی در مقایسه با الگویIV وسیع¬تر است. 

الگوی شماره 6
پل مودار حدفاصل ناحیه¬ی پیشانی و فرق سر در این الگو کاملاً از بین می¬رود و وسعت طاسی هم طولی و هم عرضی افزایش پیدا می¬کند. شخص درگیر، اغلب در سنین بالای 35 سال دچار این نوع الگو می¬گردد.

الگوی شماره 7
در این الگو فرایند طاسی بسیار پیشرفت کرده است و به همین علت وسعت ناحیه¬ی طاسی در این الگو به بیشترین اندازه¬ی خود می¬رسد.


الگوی طاسی زنانه

rizesh mu 2


ریزش مو در خانم ها به دلیل افزایش سن، ژنتیک و افزایش مقدار آندروژنها در سطح فولیکول ( ریشه مو) رخ می‌دهد. الگو ریزش موی سر زنان هم عموما از حدود سن بین 20 الی 30 سالگی شروع شده و پس از سن 30 سالگی بطور شایع دیده میشود و میتواندبه صورت کامل و سراسری در طول دوره یائسگی نیز ادامه یابد. ریزش موی مدل زنانه موجب ضعف و سستی مو درتمام نقاط سر میشود ولی به ندرت تمامی سر را درگیر میکند و اکثراً موجب ایجاد طاسی کلی مانند طاسی مردانه نمی شود. در ریزش مو با طرح زنانه معمولاً باریکه ای از مو در خط رویش طبیعی مو باقی می ماند و بقیه سر طبق الگوی زیر دچار ریزش میشود و در موارد اندکی ممکن است به صورت استثنایی روندی مشابه روند مردان با فرو رفتگی عمیق در ناحیه پیشانی و شقیقه دیده می شود.